Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Get Adobe Flash player

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział w Gdańsku zaprasza na Konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się 22.04.2017  (sobota)  o godzinie 10:00 w Sali wykładowej Ortodoncji Al. Zwycięstwa 42c kondygnacja 1 

Wykłady rozpocznie powitaniem uczestników Prezes PTP Prof. dr hab. med. Barbara Kamińska

Czytaj więcej...

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział w Gdańsku

zaprasza na Konferencję naukowo-szkoleniową,

która odbędzie się 15.03.2017  (środa)  o godzinie 17:00

w budynku Atheneum Gedanense Novum,

 Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk

Czytaj więcej...

Zapraszamy na XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Wydarzenie będzie odbywało się w Warszawie, w dniach 8-10 czerwca 2017r.. Szerokie spektrum tematów począwszy od immunologii podstawowej poprzez wielodyscyplinarną immunologię kliniczną cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Czytaj więcej...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa postanawia, że część składki członkowskiej w wysokości 5 zł od Członka, począwszy od składek należnych za 2015 rok, Oddziały Terenowe przekazywać będą do Zarządu Głównego.

Szukaj