Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Get Adobe Flash player

Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: możliwości zastosowania terapii fagowej w pediatrii

Narastający problem lekooporności bakterii jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Dlatego Ośrodek Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN po raz kolejny zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową, której celem jest przedstawienie aktualnych możliwości wykorzystania wirusów bakteryjnych - bakteriofagów w leczeniu zakażeń bakteryjnych. W tym roku chcielibyśmy skupić się na możliwościach zastosowania bakteriofagów w leczeniu infekcji bakteryjnych u dzieci.

Czytaj więcej...

W dniach 21-22.10.2016r. w Warszawie pod patronatem naukowym: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Czytaj więcej...

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

śp.

prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. ŚAM Bożeny Hager-Małeckiej 

 

Twórcy Śląskiej Szkoły Pediatrycznej

Długoletniego Kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu 

 

Żegnamy wybitnego lekarza, naukowca i społecznika. Twórcę nowoczesnego ośrodka pediatrycznego w Zabrzu. Wychowawcę wielu pokoleń śląskich pediatrów.

 

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zaprasza na Cykl Konferencji 2016.

Czytaj więcej...

Szukaj