Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Get Adobe Flash player
EAP 2017

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zaprasza w dniu 5 listopada 2016r. (sobota) na Konferencję Naukowo-Szkoleniową pn. "Pediatria 2016"

Czytaj więcej...

7-8 października 2016 roku w Poznaniu już po raz siódmy odbędzie się Forum Neurologii Dziecięcej „Sukcesy w neurologii dziecięcej” pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Barbary Steinborn.

Czytaj więcej...

Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: możliwości zastosowania terapii fagowej w pediatrii

Narastający problem lekooporności bakterii jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Dlatego Ośrodek Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN po raz kolejny zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową, której celem jest przedstawienie aktualnych możliwości wykorzystania wirusów bakteryjnych - bakteriofagów w leczeniu zakażeń bakteryjnych. W tym roku chcielibyśmy skupić się na możliwościach zastosowania bakteriofagów w leczeniu infekcji bakteryjnych u dzieci.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na wyjątkowy Zjazd, na którym dotykać będziemy istotnych zagadnień opieki  nad dzieckiem i młodym dorosłym z chorobą przewlekłą.  To ważny problem zarówno dla lekarza pediatry, internisty jak i dla lekarza POZ, dotykający zarówno diagnostyki, terapii a także przekazania młodego pacjenta specjaliście.

                    I Kongres Medycyny Wieku Młodocianego 2016
                               21-22 października, Warszawa
                          Hotel Novotel Airport, ul. 1 sierpnia 1

Szczegóły dotyczące Kongresu znajdą Państwo na stronie www.kmwm.pl

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Komitetu Organizacyjnego, możemy zaproponować państwu atrakcyjne warunki uczestnictwa w I Kongresie Medycyny Wieku Młodocianego 2016.

Czytaj więcej...

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

śp.

prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. ŚAM Bożeny Hager-Małeckiej 

 

Twórcy Śląskiej Szkoły Pediatrycznej

Długoletniego Kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu 

 

Żegnamy wybitnego lekarza, naukowca i społecznika. Twórcę nowoczesnego ośrodka pediatrycznego w Zabrzu. Wychowawcę wielu pokoleń śląskich pediatrów.

 

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Szukaj