Prezes

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Prof. dr hab. n. med.
Jarosław Peregud - Pogorzelski

Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. n. med.
Mieczysława Czerwionka - Szaflarska

Prof. dr hab. n. med.
Danuta Zwolińska

Prof. dr hab n. med.
Artur Mazur

Skarbnik

Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Służewski

Sekretarz

Dr n. med.
Anna Turska - Kmieć

Członkowie Zarządu

Prof. dr hab n. med.
Teresa Jackowska

Prof. dr hab n. med.
Anna Dobrzańska

Doc dr hab. n. med.
Piotr Albrecht

Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Szczepański

Prof. dr hab. n. med.
Mieczysław Walczak

Dr hab. n. med.
Agnieszka Szlagatys - Sidorkiewicz

Dr
Łukasz Dembiński