PROGRAM

Podyplomowa Szkoła PTP 2023

Łódź, 16.09.2023

08.00 – 09.00     Rejestracja uczestników

09.00 – 09.05   Rozpoczęcie konferencji

prof. Ewa Toporowska-Kowalska i prof. Mieczysław Walczak

SESJA I

09.05 – 09.30   Nawracające zakażenia układu moczowego u dzieci –
czynniki ryzyka, postępowanie 
diagnostyczno- terapeutyczne

prof. Danuta Zwolińska
Pytania i odpowiedzi

09.30 – 09.55    Leki roślinne w ostrych zakażeniach dróg
oddechowych – rekomendacje 
Polskiego Towarzystwa Fitoterapii

dr hab. Ernest Kuchar
Pytania i odpowiedzi

09:55 – 10.20   Ból brzucha u dziecka z perspektywy pediatry
i  gastroenterologa

prof. Ewa Toporowska
Pytania i odpowiedzi

10:20 – 10:45    Wskazówki diagnostyczne choroby Gauchera dla            pediatrów
Wykład pod patronatem firmy Takeda

dr Olga Wegner
Pytania i odpowiedzi

10:45 – 11:10    Wskazania do terapii hormonem wzrostu

prof. Mieczysław Walczak
Pytania i odpowiedzi

11.10 – 11.30   Przerwa

SESJA II   SESJA POD PATRONATEM FIRMY NUTRICIA

11.30 – 11.55   Niemowlę w gabinecie pediatry ze znamionami
wcześniactwa i jego potrzeby żywieniowe

dr hab. Iwona Sadowska-Krawczenko
Pytania i odpowiedzi

11:55 – 12:00    ,,Nawet najlepszy specjalista potrzebuje narzędzi…”

Emilia Brzozowska-Szyczewska – przedstawicielka firmy NUTRICIA

12.00 – 12.25    Znaczenie synbiotyków w postępowaniu w alergii na
białka mleka krowiego

prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Pytania i odpowiedzi

12.25 – 12.50   Kiedy preparaty aminokwasowe to mieszanki
pierwszego wyboru 
– analiza przypadków

dr Agnieszka Krauze
Pytania i odpowiedzi

12.50 – 12.55   ,,Skuteczne rozwiązania żywieniowe
w postępowaniu z ABMK”

Film firmy Nutricia

12.55 – 13.15   Przerwa

SESJA III

 13.15 – 13.40   Od hipercholesterolemii do rozpoznania deficytu
lizosomalnej lipazy

dr hab. Patryk Lipiński
Pytania i odpowiedzi

13.40 – 14.05   Diagnostyka i nowoczesne leczenie krzywicy
hipofosfatemicznej sprzężonej
z chromosomem X (XLH)
Wykład pod patronatem firmy SwixxBiopharma

dr Izabela Michałus
Pytania i odpowiedzi

14.05 – 14.30   Terapia sekwencyjna – skuteczniejsze leczenie
powszechnych infekcji

Wykład pod patronatem firmy Sanofi

dr Aneta Górska – Kot
Pytania i odpowiedzi

14.30 – 14.55   Za gruby, za chudy, za wysoki, za niski – kiedy
podejrzewać zaburzenia genetyczne?

prof. Artur Mazur
Pytania i odpowiedzi

14:55 – 15:25    Zakażenia bakteryjne u dzieci

prof. Teresa Jackowska
Pytania i odpowiedzi

15.25 – 16:10   Zakażenia wirusowe u dzieci – czy zawsze łagodne?Punkt widzenia neonatologa i pediatry.

prof. Ewa Helwich i prof. Teresa Jackowska
Pytania i odpowiedzi     

16.10         Zakończenie konferencji

prof. Ewa Toporowska-Kowalska i prof. Mieczysław Walczak

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Konferencja skierowana jest wyłącznie do uczestników z terytorium RP.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

 

https://grupamedica.pl/wydarzenia/podyplomowa-szkola-ptp-2023-16-09-2023-woj-lodzkie-spotkanie-stacjonarne/