PROGRAM
Podyplomowa Szkoła PTP 2023
Warszawa, 07.10.2023

Spotkanie odbędzie się w Warsaw Plaza Hotel – www.warsawplazahotel.pl
ul. Łączyny 5

 • 09.00 – 09.05    Rozpoczęcie konferencji.
  prof. Mieczysław Walczak

SESJA I

 • 09.05 – 09.30   Za gruby, za chudy, za wysoki, za niski – kiedy podejrzewać zaburzenia genetyczne?
  prof. Artur Mazur

Pytania i odpowiedzi

 • 09.30 – 09.55   Nawracające zakażenia układu moczowego u dzieci – czynniki ryzyka, postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
  prof. Danuta Zwolińska

Pytania i odpowiedzi

 • 09.55 – 10.25    Zakażenia bakteryjne u dzieci.
  prof. Teresa Jackowska

Pytania i odpowiedzi

 • 10.25 – 11.10    Zakażenia wirusowe u dzieci – czy zawsze łagodne? Punkt widzenia neonatologa i pediatry.
  prof. Ewa Helwich i prof. Teresa Jackowska

Pytania i odpowiedzi

 • 11.10 – 11.35    Wskazówki diagnostyczne choroby Gauchera dla pediatrów.
  Wykład pod patronatem firmy Takeda.

Pytania i odpowiedzi

 • 11.35 – 11.55    Przerwa.

SESJA II
Sesja pod patronatem firmy Nutricia.

 • 11.55 – 12.20    Niemowlę w gabinecie pediatry ze znamionami wcześniactwa i jego potrzeby żywieniowe.
  dr hab. Iwona Sadowska-Krawczenko

Pytania i odpowiedzi

 • 12:20 – 12:25    ,,Nawet najlepszy specjalista potrzebuje narzędzi…”
  Emilia Brzozowska-Szyczewska – przedstawicielka firmy NUTRICIA
 • 12.25 – 12.50    Znaczenie synbiotyków w postępowaniu w alergii na białka mleka krowiego.
  prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Pytania i odpowiedzi

 • 12.50 – 13.15    „Kiedy preparaty aminokwasowe to mieszanki pierwszego wyboru – analiza przypadków”.
  dr Agnieszka Krauze

Pytania i odpowiedzi

 • 13.15 – 13.20   Film firmy Nutricia.
 • 13.20  13.40  Przerwa.

SESJA III

 • 13.40 – 14.05   Leki roślinne w ostrych zakażeniach dróg oddechowych – rekomendacjePolskiego Towarzystwa Fitoterapii.
  dr hab. Ernest Kuchar

Pytania i odpowiedzi

 • 14.05 – 14.30    Od hipercholesterolemii do rozpoznania deficytu lizosomalnej lipazy.
  dr hab. Patryk Lipiński

Pytania i odpowiedzi

 • 14.30 – 14.55    Diagnostyka i nowoczesne leczenie krzywicy hipofosfatemicznej sprzężonej z chromosomem X (XLH).
  Wykład pod patronatem firmy SwixxBiopharma.
  dr Dariusz Rokicki

Pytania i odpowiedzi

 • 14.55 – 15:20   Wskazania do terapii hormonem wzrostu.
  prof. Mieczysław Walczak

Pytania i odpowiedzi

 • 15.20               Zakończenie konferencji.
  prof. Mieczysław Walczak

POBIERZ PROGRAM W PLIKU PDF

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Konferencja skierowana jest wyłącznie do uczestników z terytorium RP.

 

https://grupamedica.pl/wydarzenia/kalendarium-podyplomowej-szkoly-polskiego-towarzystwa-pediatrycznego-rok-2023/