W dniu 23.03.2022 roku odbył się egzamin z pediatrii w Łodzi.

 
Zapisało się na egzamin 220 lekarzy. Przystąpiło do egzaminów 195 lekarzy.
Zdało 170 lekarzy / nie zdało 25 lekarzy (12,82%).
Lekarze którzy przystąpili po raz pierwszy do egzaminu -zdało  179, nie zdało 15 (8,38%) osób 
 
Min liczba pkt- 45-maks 104 (4,5)
 
Zgłoszono 14 zastrzeżeń do pytań, wszystkie odrzucono.