Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.06.2017 w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Treść