W związku z docierającymi do nas informacjami o wycofaniu ze sprzedaży preparatów mleka zmodyfikowanego dla dzieci powyżej 1 roku życia, które to działanie jest bezpośrednią konsekwencją kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i kwestionowania dopuszczalności nazwy "mleko zmodyfikowane" w odniesieniu do tych preparatów, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem ekspertów w dziedzinie żywienia dzieci dotyczącym tych preparatów i ich nazewnictwa.

Pełna treść stanowiska