Drogowskazy w Pediatrii

15 września 2018 Bydgoszcz

Hotel Słoneczny Młyn

 

PROGRAM MERYTORYCZNY
07:30-07:50

Rejestracja uczestników, zwiedzanie stoisk firm farmaceutycznych

07:50-08:00

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska
dr hab. n. med. Aneta Krogulska
dr hab. n. med. Anna Szaflarska – Popławska prof. UMK  

08:00-09:10

SESJA I: Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

 

1. Postępy w diagnostyce i leczeniu cukrzycy typu I u dzieci
prof. dr hab. n. med. Artur Mazur – Rzeszów

 

2. Co każdy lekarz powinien wiedzieć o hormonie wzrostu
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak – Szczecin

 

3. Niedokrwistość u dzieci – kiedy i jak leczyć ?
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud – Pogorzelski – Szczecin  

 

Dyskusja

09:10-10:20

SESJA II: Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

 

1. Zaburzenia rozwoju płodu, którym można zapobiegać
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

 

2. Czy pamiętamy jak ważna jest laktoza u niemowląt i małych dzieci
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska – Bydgoszcz

 

3. Fitoterapia w praktyce pediatrycznej
prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski – Poznań

 

Dyskusja

10:20-10:35     PRZERWA KAWOWA
10:35-11:45

SESJA III: przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska

 

1. Mikrobiota przewodu pokarmowego w wieku rozwojowym
prof. dr hab.. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska – Bydgoszcz

 

2. Odżywianie mikrobioty jako sygnał żywieniowy dla organizmu gospodarza
prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

 

3.Probiotyki w prewencji infekcji dróg oddechowych u dzieci
Wykład pod patronatem firmy Bayer 
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska – Bydgoszcz

  Dyskusja
11:45-12:00     PRZERWA KAWOWA
12:00-13:30

SESJA IV: przewodnicząca: dr hab. n. med. Anna Szaflarska – Popławska prof. UMK

 

1. Odpływ pęcherzowo – moczowodowy – najczęstsza wada układu moczowego u dzieci – poważny dylemat pediatrów
prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska – Wrocław

 

2. Grupy ryzyka celiakii – kiedy podejrzewać chorobę trzewną
dr hab. n. med. Anna Szaflarska – Popławska prof. UMK – Bydgoszcz  

 

3. Woda w żywieniu małych dzieci – wyniki badania PITNUTS 2016
prof. dr hab. Halina Weker / dr n. med. Witold Klemarczyk – Warszawa

 

4. Czynnościowe zaparcie stolca u dzieci – standardy postępowania
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka Szaflarska – Bydgoszcz

 

Dyskusja

13:30-15:00

SESJA V: przewodniczący: dr hab. n. med. Aneta Krogulska

 

1. Stany naglące w kardiologii dziecięcej
prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk – Łódź

 

2. Paradoksy leczenia astmy u dzieci i młodzieży
dr hab. n. med. Aneta Krogulska – Bydgoszcz

 

3. Leki mukolityczne – doustne czy w inhalacji
prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk – Lublin

 

4. Alergia krzyżowa – alergologiczny węzeł gordyjski
prof. dr hab. n. med. Adam Sybilski – Warszawa

 

Dyskusja

15:00-15:30     Zakończenie Konferencji / Lunch - Rozdanie certyfikatów 

 

Link do Konferencji i Rejestracji

 

Publikacje PTP

Przegląd Pediatryczny
PP 3 2018 01 04 okladka