5 Drogowskazy w Pediatrii 2022

5. DROGOWSKAZY W PEDIATRII

Konferencja pod patronatem 

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

przy współudziale

Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

Program konferencji