Dolnośląski Oddział  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii

dla województwa dolnośląskiego

serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE  SPOTKANIE  PEDIATRÓW

- konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu

 05.10. 2019 r. (sobota) w godzinach od 09:30 – do 14:30

w Hotelu Novotel Wrocław Centrum Orbis S.A.,

Ul. Powstańców Śląskich 7 b

 

Program:

09:30 - 09:35 Otwarcie Konferencji

09:35 - 10:00  Problemy diagnostyczno-terapeutyczne u dziecka z bólem w klatce piersiowej

Dr n. med. Anna Turska-Kmieć

Uniwersytet Medyczny Warszawa

10:00 - 10:25  Co nowego w autyzmie dziecięcym?

Dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska

10:25 - 10:50 Diagnostyka nadciśnienia tętniczego u dzieci w świetle nowych zaleceń

Prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

10:50 - 11:00 wystąpienie przedstawiciela firmy

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 11:55 Zespół zapalenia jelit indukowany białkami pokarmowymi – narastający problem w pediatrii

Dr n. med. Tatiana Jamer (wykład sponsorowany- firma Mead Johnson)

11:55 - 12:20 FASD - powszechna, ale wciąż mało znana choroba - kryteria kliniczne.

Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel

12:20 - 12:30 Wystąpienie przedstawiciela firmy

12:30 - 13:30 Prezentacja przypadków (4 przypadki):

„Zespół różyczki wrodzonej - trudności diagnostyczne.”

Dr Agnieszka Szafrańska, prof. Barbara Królak-Olejnik

„Nietypowa przyczyna zaparcia u 7 letniej dziewczynki.”

Dr Joanna Czarnecka-Eichstaedt, dr Waldemar Skibiszewski

„Deficyt LCHAD.”

Dr Dagmara Ostropolska, dr Aleksander Pełka

„Dziecko nie chce jeździć w foteliku samochodowym – czy to tylko fanaberia.”

dr Michał Błoch, dr Jadwiga Węcławek-Tompol, prof. Bernarda Kazanowska, dr Andrzej Stawarski

13:30 - 13:45 Komunikaty Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie pediatrii

13:45 - 14:00 Losowanie nagród. Zamknięcie konferencji. Wręczenie certyfikatów. Lunch.

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego   Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTP Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału PTP
Prof. dr hab. D. Zwolińska  Dr n. med. A. Medyńska