Dolnośląski Oddział  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii

dla województwa dolnośląskiego

serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE  SPOTKANIE  PEDIATRÓW

- konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu

14.12. 2019 r. (sobota) w godzinach od 09:30 – do 14:30

w Hotelu Novotel Wrocław Centrum Orbis S.A.,

Ul. Powstańców Śląskich 7 b

0930 – 0935 Otwarcie Konferencji

0935 – 1000 Celiakia przez przypadki

Prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska

1000 – 1025 Współczesne kierunki rehabilitacji w pediatrii

Dr n. med. Agata Trafalska

1025 – 1050 Wąski napletek i stulejka co każdy pediatra wiedzieć powinien?

Prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj

1050 – 1100 Wystąpienie przedstawiciela firmy

1100 – 1130 Przerwa kawowa

1130 - 1155 Zalecenia dotyczące postępowania z noworodkiem urodzonym przedwcześnie z RDS

Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

1155 – 1220 Wybrane zagadnienia z gastrologii dziecięcej na podstawie wytycznych ESPGHAN

Dr n. med. Andrzej Stawarski

1220 - 1230 Wystąpienie przedstawiciela firmy

1230 - 1330 Prezentacja przypadków (3 przypadki):

„Czy gorączka reumatyczna jeszcze występuje?” Dr Ewelina Antosz, dr Agnieszka Koczwara

„Najnowsze doniesienia naukowe w codziennej praktyce pediatry” Dr Magdalena Gziut

„17 letnia dziewczynka z zarośnięciem dróg żółciowych po operacji Kasai” Dr Paweł Malejka, dr Michał Błoch, dr Anna Kofla-Dłubacz, dr Tomasz Pytrus, dr Andrzej Stawarski

1330 – 1345 Komunikaty Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie pediatrii

1345 – 1400 Losowanie nagród. Zamknięcie konferencji. Wręczenie certyfikatów. Lunch.

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTP
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału PTP
Prof. dr hab. D. Zwolińska Dr n. med. A. Medyńska