Dolnośląski Oddział  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii dla województwa dolnośląskiego

serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE  SPOTKANIE  PEDIATRÓW

konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu 29.02.2020 r. (sobota)

w Hotelu Novotel Wrocław Centrum Orbis S.A.

ul. Powstańców Śląskich 7 b

 

Program:

09:00 – 09:35 Otwarcie Konferencji

09:35 – 10:00 Meandry serologiczne w diagnostyce zakażeń - prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn

10:00 – 10:25 Pięć lat w remisji choroby nowotworowej – wyleczeni ale czy zdrowi? - dr Anna Panasiuk

10:25 – 10:50 Zmiany zakaźne i niezakaźne w jamie ustnej pacjentów w wieku rozwojowym - prof. dr hab. Urszula Kaczmarek

10:50 – 11:00 Dyskusja

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 11:55 Hiperamonemia – rzadka choroba czy częsty objaw - prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel

11:55 – 12:20 Kiedy należy skierować dziecko do reumatologa? - dr n. med. Elżbieta Misterska-Strzyż

12:20 - 13:30 Prezentacja przypadków (3 przypadki):

Zespół Laugier-Hunziker” dr Patrycja Sputa-Grzegrzółka, dr Andrzej Stawarski

Pacjent z tracheostomią w ambulatoryjnej opiece pediatrycznej” dr Karolina Karcz, prof. Barbara Królak-Olejnik

Zdrowa jak ryba? – opis przypadku” dr Kamil Bar, dr Krystyna Szpilczyńska-Ciesielska, dr Anna Birecka

13:30 - 13:40 Informacja o kampanii „Zdążyć przed próchnicą” - prof. dr hab. Marzena Dominiak

13:40 – 13:50 Komunikaty Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie pediatrii

13:50 – 14:00 Losowanie nagród. Zamknięcie konferencji. Wręczenie certyfikatów. Lunch.

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTP Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału PTP
Prof. dr hab. D. Zwolińska Dr n. med. A. Medyńska

 

Kolejna konferencja – 20 czerwiec 2020 roku