ptp

Dolnośląski Oddział  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii dla województwa dolnośląskiego

serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE  SPOTKANIE  PEDIATRÓW

- konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu

23.04.2022 r. (sobota) w godzinach od 9.30 – do 14.30

w Hotelu IBIS STYLES, Plac  Konstytucji 3 Maja, Wrocław

 

0930 - 0935  Otwarcie Konferencji

0935 - 1000  Uchodźcy w Polsce – o czym lekarze pediatrzy pamiętać powinni.

Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn

1000  - 1020 Organizacja opieki pediatrycznej dla dzieci z Ukrainy.

Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

1020  - 1027 wystąpienie przedstawiciela firmy Qpharma

1027 - 1100 Ostre zapalenie oskrzeli – możliwości leczenia objawowego.

Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

1100 - 1110  wystąpienie przedstawiciela firmy Pierre-Fabre Medicament i Dermo-Cosmetique

1110 - 1135  Jak nie popełniać błędów w leczeniu chorób endokrynologicznych?

Prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska

1135 - 1145  Dyskusja

1145 - 1200  Przerwa kawowa

1200 - 1225 Szczepienia dzieci uchodźców w Polsce.

Dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan

1225 - 1250  Wachlarz możliwości terapeutycznych w fenyloketonurii.

Dr n. med. Renata Mozrzymas

1250 - 1300  wystąpienie przedstawiciela firmy Miralex

1300 - 1325  Leczenie pediatrycznych chorób uwarunkowanych genetycznie – czy to jest możliwe?

Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel

1325 - 1335  Komunikaty Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie pediatrii

1335 - 1400  Losowanie nagród. Rozpoczęcie nowej edycji konkursu dla aktywnych członków PTP. Zamknięcie konferencji. Wręczenie certyfikatów.

1400 Lunch.

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTP Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału PTP
Prof. dr hab. Danuta Zwolińska  Dr hab. n. med. Anna Medyńska
Kolejna konferencja – 25 czerwiec 2022 r.