ptp

Dolnośląski Oddział  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii dla województwa dolnośląskiego

serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE  SPOTKANIE  PEDIATRÓW

- konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu

25.06.2022 r. (sobota) w godzinach od 9.30 – do 14.30

w Hotelu IBIS STYLES, Plac  Konstytucji 3 Maja, Wrocław

 

0930 - 0935  Otwarcie Konferencji

0935 - 1000  Jakie zagrożenia niesie otyłość u dzieci.

Prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska

1000  - 1025 Ostra biegunka infekcyjna u dzieci - czy na pewno dobrze i skutecznie leczymy?

Dr hab. n. med. Henryk Szymański

1025  - 1050 Choroba Fabry'ego u dzieci - kiedy o niej pomyśleć?

Prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

1050 - 1055  wystąpienie przedstawiciela firmy farmaceutycznej

1055 - 1120 Jakościowe zaburzenia motoryki spontaicznej. Czy dzieci z nich wyrastają?

Dr Agnieszka Ptak

1120 - 1130  Dyskusja

1130 - 1200  Przerwa kawowa

1200 - 1225 Najczęstsze problemy dermatologiczne u dzieci.

Prof. dr n. med. Wojciech Baran

1225 - 1230  wystąpienie przedstawiciela firmy farmaceutycznej

1230 - 1255 Jak skutecznie zapobiegać infekcjom górnych dróg oddechowych?

Dr hab. n. med. Maciej Hałasa

1255 - 1300 wystąpienie przedstawiciela firmy farmaceutycznej

1300 - 1400 Prezentacja przypadków

  • „Ostre zanerkowe uszkodzenie nerek w przebiegu eozynofilowego zapalenia pęcherza moczowego” - Dr Anna Kawalec, dr Irena Wikiera-Magott, prof. Wojciech Apoznański, prof. Wojciech Krajewski, dr Katarzyna Świątek, prof. Danuta Zwolińska
  • „Ukąszenie przez żmiję - praktyczny algorytm postępowania” - lek. Miłosz Buszkiewicz
  • „Trudności w leczeniu gruźlicy u pacjentki z niedoborem syntezy IFN-γ” - lek Mateusz Walkowiak, dr n med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
  • „Przedłużająca się gorączka w dobie pandemii Covid-19” - lek. Sara Szupieńko

 1400 - 1430  Losowanie nagród książkowych. Zamknięcie konferencji. Wręczenie certyfikatów. Lunch

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTP Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału PTP
Prof. dr hab. Danuta Zwolińska  Dr hab. n. med. Anna Medyńska