Dolnośląski Oddział  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii

dla województwa dolnośląskiego

serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE  SPOTKANIE  PEDIATRÓW

- konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu

15.10.2022 r. (sobota) w godzinach od 09:30 – do 14:30

w Hotelu IBIS STYLES, Plac  Konstytucji 3 Maja, Wrocław

 

0930 – 0935 Otwarcie Konferencji

0935 – 1005  Infekcje układu oddechowego u dzieci – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak

1005  – 1035 Noworodek zdrowy – urodzony w terminie porodu – czym może nas zaskoczyć?

Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

1035  – 1045 wystąpienie przedstawiciela firmy Pierre-Fabre Medicament

1045 – 1115 Stany nagłe w nefrologii

Prof. dr hab. n. med. Kinga Musiał

1115  – 1130 Przerwa kawowa

1130 – 1200 Diagnostyka wrodzonych błędów odpornościz wykorzystaniem aplikacji mobilnej

Dr n. med. Magdalena Prościak, Dr n. med. Aleksandra Lewnadowicz-Uszyńska

1200 – 1210 wystąpienie przedstawiciela firmy Qupharma

1210 – 1240 Co nowego w chorobach przenoszonych przez kleszcze (nowe rekomendacje)

Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn

1240  – 1310 Dyskusja

1310 – 1325 wybory Zarządu Dolnośląskiego Oddziału PTP oraz delegatów na Walne Zgromadzenie - I tura

1325 – 1425 wybory Zarządu Dolnośląskiego Oddziału PTP oraz delegatów na Walne Zgromadzenie - II tura

1425             Losowanie nagród książkowych. Zamknięcie konferencji. Wręczenie certyfikatów. Lunch.

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTP Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału PTP
Prof. dr hab. n. med. D.Zwolińska Dr hab. n. med. A. Medyńska