logo ptp blankDolnośląski Oddział  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE  SPOTKANIE  PEDIATRÓW

- konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu

17.12.2022 r. (sobota) w godzinach od 9.30 – do 14.30

w Hotelu IBIS STYLES, Plac  Konstytucji 3 Maja, Wrocław

 

0930 – 0935 Otwarcie Konferencji

0935 – 1000  Krzywica witamino-D oporna ze szczególnym z uwzględnieniem krzywicy hipofosfatemicznej sprzężonej z chromosomem X.

Prof. dr  hab.  n. med. Maria Szczepańska  

1000  – 1025    Trądzik u dzieci i młodzieży – diagnostyka różnicowa i leczenie.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Baran

1025  – 1030  wystąpienie przedstawiciela firmy

1030 – 1055  Raniąc swoje ciało - co łączy samookaleczenia i samobójstwa.

Dr hab. n. med. Monika Szewczuk - Bogusławska

1055 – 1105  „Traumatyczny proces diagnostyczny - trudności w rozpoznawaniu przyczyn kacheksji u 3-miesięcznego dziecka”

dr Wojciech Ostrowski – prezentacja przypadku

1105  - 1125    Przerwa kawowa

1125 – 1150 Leczenie objawowe infekcji dróg oddechowych - renesans fitoterapii.

Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

1150 – 1155 wystąpienie przedstawiciela firmy

1155 – 1220  Czym jest domowa opieka paliatywna w pediatrii? Kogo i gdzie można skierować?

Lek. med. Michał Błoch

1220 – 1320   Prezentacja przypadków:

„Trudności diagnostyczne hipoglikemii u nastolatka- prezentuje”

dr n. med. Magdalena Makowiecka - Wołek

„9-tygodniowe niemowlę z sepsą oraz zapaleniem opon-mózgowo rdzeniowych wywołanych S. agalactiae.”

dr Dominika Przywara

„Posocznica o etiologii MSSA”

dr Małgorzata Chmara

„Marihuana jako przyczyna ARDS – trudności diagnostyczne.”

dr Kamil Bar

1320 – 1340  Dyskusja                

1340 – 1350 Komunikaty Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie pediatrii  

1350  Losowanie nagród. Zakończenie edycji dla aktywnych uczestników. Zamknięcie konferencji. Wręczenie certyfikatów.

Lunch.

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału PTP
Prof. dr hab. D. Zwolińska Dr hab. n. med. A. Medyńska