ptp

Dolnośląski Oddział  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE  SPOTKANIE  PEDIATRÓW

- konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu

25.03.2023 r. (sobota) w godzinach od 9.30 – do 14.30

w Hotelu IBIS STYLES, Plac  Konstytucji 3 Maja, Wrocław

0930 – 0935  Otwarcie Konferencji

0935 – 1000  Niedokrwistości niedoborowe u dzieci

                    Prof. dr hab. Tomasz Szczepański

1000 – 1025 Alergia na białko mleka krowiego z punktu widzenia gastroenterologa dziecięcego 

                    Dr n. med. Tomasz Pytrus

1025 – 1030  wystąpienie przedstawiciela firmy    

1030 – 1055 Raniąc swoje ciało - co łączy samookaleczenia i samobójstwa

                    Dr hab. n. med. Monika Szewczuk- Bogusławska

1055-1100    Wystąpienie przedstawiciela firmy

1100 – 1115  Dyskusja

1115  - 1135  Przerwa kawowa

1135 – 1200 Nowe oblicza infekcji streptokokowych 

                   Dr hab. n. med. Henryk  Szymański 

1200 – 1205 wystąpienie przedstawiciela firmy

1205 – 1225 Zaburzenia rytmu  serca u dzieci – kiedy do specjalisty

                    Dr n. med. Ewa Masłowska

1225 – 1325 Prezentacja przypadków:

  • "Ból kończyny dolnej u 13-letniego chłopca – co może być przyczyną?” lek. Waldemar Skubiszewski
  • "Inwazyjne zakażenie Streptococcus pyogenes - opis 2 przypadków" - lek. Sara Szupieńko, dr hab. n. med. Henryk Szymański
  • "Pułapka w diagnostyce duszności-omówienie przypadku” - lek. Piotr Werner, dr n. med. Krystyna Szpilczyńska-Ciesielska, dr hab. n. med.Barbara Sozańska, prof. UM4. Wielochorobowość u pacjenta z dysceratosis  congenita – lek. Mateusz Walkowiak, dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska

1325 – 1340 Dyskusja           

1340 – 1350 Komunikaty Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie pediatrii 

1350  Losowanie nagród książkowych. Zamknięcie konferencji. Wręczenie certyfikatów.

14.00  Lunch.

 

Przewodnicząca Dolnośląskiego
Oddziału PTP

Sekretarz Dolnośląskiego
Oddziału PTP

Prof. dr hab. D. Zwolińska  Dr hab. n. med. A. Medyńska