Zaburzenia ze spektrum autyzmu
nowe kryteria diagnostyczne, nowe wyzwania

29 maja 2018     Gdański Uniwersytet Medyczny
Sala wykładowa im. Kieturakisa    godz. 09:00 - 14:00

 

09:00 - 09:05

Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska oraz dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

Przywitanie oraz otwarcie konferencji

09:05 - 10:35

Prof. Bryan King

Współchorobowość w autyzmie

10:35 - 11:20

Dr Amandine Lassalle

Atypowe umiejętności poznawcze w sferze społecznej u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – podstawy neurologiczne i behawioralne

11:20 - 11:45

Dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. nadzw. GUMed

Autyzm a żywienie

11:45 - 12:10

Przerwa kawowa, dyskusja i prezentacja w kuluarach

12:10 - 12:55

Dr Amandine Lassalle

Czy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają zaburzoną empatię? Co o tym wiemy na podstawie badań neuroobrazowych

12:55 - 13:10

Dr hab. n. med. Ewa Pilarska, prof. nadzw. GUMed

Zaburzenia neurologiczne w autyzmie

13:10 - 13:25

Dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Padaczka a autyzm – współchorobowość?

13:25 - 13:40

Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Różnice międzypłciowe w autyzmie oraz rola i miejsce narzędzia ADOS-2 w procesie diagnozy autyzmu

13:40 - 13:55

Dr n. med. Izabela Łucka

Hospitalizacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - wyzwania dla pacjentów i personelu

13:55

Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska, dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

Pożegnanie Gości, zamknięcie Konferencji