Oddział Krakowski

Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

przypomina o świętokrzyskim webinarze

w ramach Podyplomowej Szkoły PTP

 

link: http://grupamedica.pl/wydarzenia/podyplomowa-szkola-polskiego-towarzystwa-pediatrycznego-27-06-2020/