ZARZĄD

Zarząd

  • Dr n. med. Janusz Czarnecki - przewodniczący
  • Dr n. med. Sabina Langer-Wójcik - zastępca
  • Dr n. med. Ewa Hapyn - sekretarz
  • lek. med. Agnieszka Świeżyńska - skarbnik
  • Dr n. med. Henryka Różyńska
  • lek. med. Ilona Olszak-Szot - redaktor strony internetowej

 

Komisja Rewizyjna

  • Dr n. med. Roman Stankiewicz - przewodniczący
  • Dr n. med. Anna Perdzyńska - zastępca
  • Dr n. med. Marian Łysiak
  • lek. med. Anna Witulska