Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. n. med.
Jerzy Stańczyk

Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

Prof. dr hab. n. med.
Alicja Chybicka

Sekretarz

Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki

Dr hab. n. med.
Bolesław Kalicki

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek

Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Fyderek


Dr n. med. Tomasz Jarmoliński
Dr n. med.
Tomasz Jarmoliński