Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego uchwalił w dniu 27.11.2019 roku Regulamin Finansowy.

Treść