Mamy pierwsze wiadomości odnośnie organizacji XXXII Zjazdu PTP. Zjazd odbędzie się w dniach 20 - 22 czerwca 2013 roku w obecnie budowanym centrum konferencyjnym w Krakowie.

Zjazd odbędzie się w dniach 20 - 22 czerwca 2013 roku

W trakcie zjazdu planowane są następujące tematy wiodące prezentowane podczas sesji plenarnych, satelitarnych, warsztatów i spotkań z ekspertem:
1.    Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych
2.    Obturacyjne choroby układu oddechowego u dzieci
       a.    Aerozoloterapia w obturacji u dzieci
       b.    Stridor - problem pediatry
       c.    Metody diagnostyczne układu oddechowego w pediatrii
3.    Profilaktyka zakażeń -szczepienia ochronne
4.    Choroby alergiczne u dzieci  
       a.    Astma oskrzelowa u dzieci  
       b.    Alergie pokarmowe
       c.    Alergia kontaktowa problem u dzieci
5.    Żywienie dzieci zdrowych i chorych
       a.    Wpływ wczesnego żywienia na zdrowie człowieka
       b.    zaburzenia łaknienia
6.    Problemy gastroenterologiczne u dzieci
       a.    Przewlekłe choroby przewodu pokarmowego  
       b.     zaparcia
7.    Współpraca między pediatrą a lekarzem rodzinnym
8.    Nowoczesne wytyczne antybiotykoterapii
9.    Problemy Endokrynologii i  diabetologii  dziecięcej
       a.    Otyłość i jej powikłania
       b.    Rozwój somatyczny i jego zaburzenia
       c.    Postępy w leczeniu cukrzycy
10.    Problemy psychospołeczne a nadużywanie substancji uzależniających
11.    Stany napadowe u dzieci,
       a.    EEG i metoda biofeedback
12.    Dzieci chore terminalnie
13.    Dziecko z niedoborami odporności
14.    Opieka nad noworodkiem/ wcześniakiem po wypisie z oddziału
15.    Aktualne możliwości genetyki  klinicznej
        a.    Zaburzenia metaboliczne i wady wrodzone
16.    Zakażenie dróg moczowych,
17.    Nadciśnienie tętnicze u dzieci
18.    Zaburzenia rytmu serca
19.    Problem diagnostyczno- terapeutyczne niedokrwistości  u dzieci
20.    Problemy chorób tkanki łącznej w podstawowej opiece zdrowotnej
21.    Najczęstsze problemy w interpretacji wyników badań laboratoryjnych
22.    Problemy organizacyjne i prawne w służbie zdrowia i sesja prawnasesje:

Więcej informacji w ciągu najbliższych tygodni.