Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, mając na zwględzie złą sytuację finansową szpitali i oddziałów pediatrycznych w Polsce...

... przytotował swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie. Oto treść tego stanowiska:

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wobec zadłużenia szpitali i oddziałów pediatrycznych w Polsce.

Nieprawidłowa wycena procedur medycznych doprowadziła do dramatycznej sytuacji finansowej instytutów narodowych, klinik i szpitalnych oddziałów dziecięcych w całej Polsce. Dodatkowo ustawa z dnia 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw, zakładając wzrost wynagrodzeń nie wskazała źródeł pozyskiwania funduszy.
Trudności dotyczą szczególnie większości wysokospecjalistycznych oddziałów i klinik pediatrycznych, do których kierowani są z poradni i szpitali niższego szczebla najciężej chorzy pacjenci, reprezentujący pełną gamę najbardziej złożonych problemów pediatrycznych.
Szpitale oraz oddziały pediatryczne w całej Polsce z ogromnym trudem utrzymują jeszcze równowagę finansową kosztem zaniżonych płac części personelu oraz dzięki wysiłkom na rzecz zdobywania dodatkowych środków od sponsorów i darczyńców. Jednak z każdym rokiem zadłużenie oddziałów rośnie i jest zazwyczaj wprost proporcjonalne do liczby pacjentów i stopnia skomplikowania wykonywanych procedur. Wynika to przede wszystkim z zaniżonej wyceny specjalistycznych procedur pediatrycznych i rozpraszania świadczeń pomiędzy liczne niewielkie jednostki, oraz braku lub niepełnej zapłaty za tzw. nadwykonania. Otrzymywane środki pieniężne nie pokrywają kosztów, jakie placówki te muszą ponosić, utrzymując 24-godzinną gotowość do przyjęcia pacjentów w ciężkim stanie, wymagających natychmiastowej rozbudowanej diagnostyki oraz opieki wielu specjalistów z różnych dziedzin pediatrii.
Od samego początku reformy w opiece zdrowotnej dyrektorzy szpitali klinicznych i instytutów naukowo-badawczych, wielokrotnie przedstawiali wymienione problemy zarówno władzom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia jak i  Parlamentarzystom.
W świetle tych oczywistych faktów pomijanie milczeniem podstawowych przyczyn trudnej sytuacji finansowej wysokospecjalistycznych szpitali pediatrycznych, oraz szermowanie tezą o złym zarządzaniu tymi placówkami i konieczności restrukturyzacji jest bardzo krzywdzące dla ludzi starających się w arcytrudnych warunkach zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.
W związku z niezwykle trudną sytuacją finansową większości wysokospecjalistycznych oddziałów i klinik pediatrycznych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zwraca się z apelem do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o szybkie i kompleksowe rozwiązanie problemów lecznictwa pediatrycznego. Zwłoka w działaniu może mieć tragiczne konsekwencje dla prawidłowego rozwoju dzieci i w konsekwencji doprowadzi do dalszego obniżenia już i tak nienajlepszych wskaźników zdrowotnych młodego pokolenia. Dlatego uważamy, że należy jak najszybciej wprowadzić reorganizację pediatrycznej opieki zdrowotnej. Obecne rozwiązania powstałe w wyniku korekt wprowadzonych przez kolejne rządy nie tworzą spójnego i logicznego systemu. Wręcz przeciwnie, jest to konstrukcja, która powoduje dezintegrację lecznictwa, sprzyja marnotrawstwu środków i degraduje szpitalne oddziały dziecięce.

W związku z powyższym postulujemy:
1. Zwiększenie nakładów finansowych na opiekę pediatryczną w Polsce
2. Zwiększenie wyceny procedur pediatrycznych, w tym wysokospecjalistycznych procedur pediatrycznych przeznaczonych do realizacji na trzecim stopniu referencyjności tj. Instytutach Narodowych i Klinikach Pediatrycznych.
3. Wprowadzenie referencyjności pediatrycznych świadczeń szpitalnych


Prof. dr hab. med.  Alicja Chybicka
Prezes
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

Stanowisko Zarządu Głównego w formie pliku PDF