Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest społeczną inicjatywą niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz  informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorami Społecznej Kampanii Informacyjnej, realizowanej w ramach projektu są Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej.

Działania Kampanii skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego – Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz takich organizacji jak Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 9 towarzystw medycznych, 4 organizacji zrzeszających pracodawców oraz związki samorządów. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się eksperci medyczni, liderzy opinii oraz ludzie nauki, kultury oraz biznesu.

Zachęcamy do pobrania dokumentów programowych Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy – “Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy” i “Grypa jej koszty”, jak również raportów i poradników – “Jak skutecznie rekomendować szczepienia przeciw grypie pacjentom z grup ryzyka”, “Szczepienia przeciw grypie wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce” i “Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować?”, przygotowanych przez ekspertów. Wszystkie materiały dostępne są w zakładce “Pliki do pobrania” pod linkiem. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się z Biurem Prasowym Programu.