Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego został wybrany nowy skład Zarządu Głównego Towarzystwa i Głównej Komisji Rewizyjnej.

W skład nowego Zarządu Głównego weszli:

Prezes: Prof dr hab med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Pierwszy Vice-Prezes: Prof dr hab med Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Drugi Vice-Prezes: Prof dr hab med Danuta Zwolińska

Trzeci Vice-Prezes: Prof dr hab med Artur Mazur

Skarbnik: Prof dr hab med Wojciech Służewski

Sekretarz: dr n med Anna Turska-Kmieć

Prof dr hab med. Teresa Jackowska

Prof dr hab med Anna Dobrzańska

Doc dr hab med Piotr Albrecht

Prof Dr hab med Tomasz Szczepański

Prof dr hab med Mieczysław Walczak

Dr hab n.med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz

dr Łukasz Dembiński

 

Do Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Przewodniczący: Prof dr hab med Jerzy Stańczyk

Vice-przewodniczący: Prof dr hab me Alicja Chybicka

Sekretarz: dr hab n med Bolesław Kalicki

Prof dr hab med Krzysztof Fyderek

dr Tomasz Jarmoliński

GRATULUJEMY