Czasopismo "Przegląd Pediatryczny" posiada nową szatę graficzną a jego okładka co kwartał będzie ulegała zmianie.

Link do strony internetowej "Przeglądu Pediatrycznego"

 

STRONA REDAKCYJNA

 

Redakcja naukowa / Edited by:

 

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief

prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

 

Redaktorzy honorowi / Honorary Editors

prof. dr hab. n. med. Barbara Dębiec

prof. dr hab. n. med. Jerzy Bodalski

 

Sekretarz redakcji / Associate Editor

dr n. med. Iwona Pietrzak

 

Redaktorzy tematyczni / Subject Editors

prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek – okulistyka / ophthalmology

prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński – chirurgia / surgery

prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec – kardiologia / cardiology

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk – onkologia i hematologia / oncology and hematology

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski – intensywna terapia / intensive care

dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska – diabetologia / diabetology

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak – endokrynologia / endocrinology

prof. dr hab. n. med. Anna Zakrzewska – laryngologia / laryngology

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman – immunologia / immunology

 

Adres redakcji / Address of the Editorial Office

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii

I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Sporna 36/50

91-738 Łódź, Poland

tel.: (+48 42) 617 77 91, fax (+48 42) 617 77 98

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://pp.am.lodz.pl

 

Rada naukowa / Editorial Board

prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół

prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska

dr hab. n. med. Maria Giżewska

prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot

prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak

prof. dr hab. n. med. Barbara Kamer

prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk

prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk

dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

prof. dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska

prof. dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski

prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

prof. dr hab. n. med. Krystyna Danuta Wąsowska-Królikowska

prof. dr hab. n. med. Halina Woś

prof. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska-Gęsicka

prof. dr hab. n. med. Anna Zakrzewska

dr hab. n. med. Beata Zalewska-Szewczyk

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman

prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

 

Wydawca / Publisher

„Przegląd Pediatryczny”

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

tel.: (+48 81) 446 98 12, fax (+48 81) 470 93 04

www.czelej.com

 

Redaktor prowadzący / Commissioning Editor

Monika Piech

tel.: (+48 81) 446 98 18 wew. 45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Redaktor statystyczny / Statistical Editor

Anna Toruń-Jurkowska

 

Redakcja językowa i korekta / Text editing and proofreading

Zespół wydawniczy / Editorial team

 

Opracowanie graficzne / Graphic design

 Zbigniew Kowalczyk

 

Reklama / Advertising

Patryk Reszko

tel.: kom. (+48) 664 424 099

ul. Saska 9J, 03-968 Warszawa

tel.: (+48 22) 616 60 52 wew. 10

 

Kwartalnik / Quarterly

Nr / No. 1 (2015), tom / volume 44

Punktacja wg Index Copernicus 2012 / Index Copernicus 2012: 4,59 pkt / points

Punktacja wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014 / Polish Ministry of Science and Higher Education 2014: 5 pkt / points

 

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja drukowana. / The original (reference) version of this journal is in print.

 

Wersja elektroniczna czasopisma dostępna na stronie internetowej czasopisma: www.przegladpediatryczny.pl / The electronic version of this journal is available from the journal’s website: www.przegladpediatryczny.pl

 

Copyright © 2015 Polskie Towarzystwo Pediatryczne / Copyright © 2015 Polish Pediatric Society

Czasopismo jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. / The journal is the official organ of the Polish Pediatric Society.

 

Wydawane jest przez Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone / Published by Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. All rights reserved.

 

Dystrybucja i promocja we współpracy z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym. / Distribution and promotion in cooperation with the Polish Pediatric Society.

 

ISSN 0137-723X

Nakład / Edition: 3000 egz. / 3,000 copies

Regulamin publikowania prac w kwartalniku „Przegląd Pediatryczny” znajduje się na stronie internetowej czasopisma: www.przegladpediatryczny.pl oraz na ostatnich stronach każdego numeru czasopisma.

Guidelines for publishing papers in “Przegląd Pediatryczny” quarterly are provided on the journal’s website www.przegladpediatryczny.pl and on the last pages of each volume.

 

Forma graficzna i treść niniejszej publikacji stanowi utwór chroniony przepisami prawa autorskiego; jakiekolwiek wykorzystanie bez zgody Wydawcy całości lub elementów tej formy stanowi naruszenie praw autorskich – Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Możliwy jest przedruk streszczeń.

 

Graphic design and content of this publication constitute a work protected by the regulations of copyright law; any unauthorized use of the work in whole or in part will be considered a violation of copyright law – Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights (Dziennik Ustaw [Polish Journal of Laws] of 2006, No. 90, item 631 as later amended). It is permitted to reprint abstracts.

 

Wydawnictwo i redakcja ani Polskie Towarzystwo Pediatryczne nie odpowiadają za treść reklam.

Neither the Publisher nor the Editor nor the Polish Pediatric Society bear liability for the content of advertisements.

 

Warunki prenumeraty na 2015 r. i 2016 r. / Conditions for subscription in2015 and 2016:

Cena prenumeraty krajowej dla odbiorców indywidualnych - 98 zł

Cena prenumeraty krajowej dla instytucji - 150 zł

Cena prenumeraty zagranicznej dla odbiorców indywidualnych - 150 zł*

Cena prenumeraty zagranicznej dla instytucji - 200 zł*

Prenumerata elektroniczna – gratis do wydania drukowanego

 

*Wysyłka listem zwykłym, Poczta Polska

 

Bank Ochrony Środowiska S.A. 0/Lublin

Nr konta 40 1540 1144 2114 6406 8224 0005

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

– z zaznaczeniem: Prenumerata „Przegląd Pediatryczny”

 

Zamówienia oraz szczegółowe informacje dotyczące prenumeraty można uzyskać pod numerem: (+48 81) 446 98 11 wew. 12-13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / For orders and detailed information on subscription call (+48 81) 446 98 11 ext. 12-13 or write on Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.