Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

śp.

prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. ŚAM Bożeny Hager-Małeckiej 

 

Twórcy Śląskiej Szkoły Pediatrycznej

Długoletniego Kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu 

 

Żegnamy wybitnego lekarza, naukowca i społecznika. Twórcę nowoczesnego ośrodka pediatrycznego w Zabrzu. Wychowawcę wielu pokoleń śląskich pediatrów.

 

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego