Polskie Towarzystwo Pediatryczne informuje o Konferencji Sekcji Hepatologicznej i Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, które odbędzie się 13-14.03.2020 r. w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.

Szczegółowy program Konferencji

Karta zgłoszenia