zjazd ptp

Zdrowie dziecka wyzwaniem dla pediatry

https://zjazdpediatrow.pl

Z wielką przyjemnością̨ informujemy, że w dniach 17-19 czerwca 2021 r. odbywa się XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, w których weźmie udział 2200 lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego odbywa się co 2 lata. W tym roku po raz pierwszy spotykamy się w formule on-line. Trwająca pandemia COVID-19, choć́ uniemożliwia bezpośrednie spotkania w dużym gronie, nie pozbawiła nas możliwości nauki, wymiany doświadczeń́, rozmów – wszystkiego, co pozwala nam jeszcze lepiej pomagać́ naszym pacjentom.

W czasie Zjazdu na 43 sesjach 170 wykładowców, ekspertów z całego kraju przekaże najnowsze informacje z pediatrii. Wykłady i warsztaty będą̨ transmitowane na żywo, na specjalnie dedykowanej wydarzeniu platformie internetowej. Przez cały czas ich trwania będzie możliwość́ zadawania pytań́ i włączania się do dyskusji z prowadzącymi. Zaplanowany został bogaty program naukowy, w którym każdy lekarz znajdzie tematy ważne i praktyczne, a także najnowsze algorytmy i wytyczne dotyczące diagnozowania i leczenia dzieci.

Jest dla nas wielkim zaszczytem, że Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego swoim patronatem objęła Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Agata Kornhauser-Duda. W Komitecie Honorowym Zjazdu znaleźli się: Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong.

Dnia 17.06.2021 ma miejsce uroczystość Otwarcia Zjazdu, w czasie którego wykłady inauguracyjne wygłoszą:

  1. dr n. społ. Marek Michalakz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2019 "Pomiędzy medycyną a pedagogiką. Janusz Korczak wczoraj, dziś i jutro"
  2. dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowskiz Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – "Zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów pediatrycznych. Szczepienia profilaktyczne i ich perspektywy"
  3. dr Jerzy Gryglewiczekspert ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego "Zmiany systemowe w Polsce w kontekście pediatrii"

Po wykładach, jak zawsze w czasie Zjazdu, podczas wieczoru artystycznego wystąpi Warszawskie Combo Taneczne. Jest ich siedmioro. Postanowili ocalić od zapomnienia piękne piosenki warszawskie, prezentując je we współczesnym brzmieniu i aranżacjach bliskich oryginałom. Repertuar Warszawskiego Combo Tanecznego to w przeważającej większości piosenki przedwojenne, które 80 i więcej lat temu bawiły i wzruszały publiczność na rewiach, dansingach, a także na stołecznych ulicach i podwórkach. Koncert będzie wyjątkowym spotkaniem z przeszłością, tradycją i nowym spojrzeniem na Warszawę, Polskę.

Uczestników zapraszamy do obejrzenia spektaklu "Deprawator" w reżyserii Macieja Wojtyszki, przedstawienia, które jest wystawiane w Teatrze Polskim w Warszawie.

Uczestników zapraszamy na wycieczkę online do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

W czasie Zjazdu zaplanowaliśmy aktywne przerwy – treningi ćwiczeń, które mają na celu aktywację i rozluźnienie mięśni całego ciała oraz mobilizację kręgosłupa. Przedstawione zostaną techniki ćwiczeń, które pomogą Uczestnikom Zjazdu w zrelaksowaniu się. Będą to krótkie ćwiczenia do wykorzystania w przerwach pomiędzy wykładami oraz treningi dłuższe do wykonania po całym dniu wytężonego wysiłku umysłowego, a także długiego przebywania w pozycji siedzącej.

Mamy nadzieję, że aktywny udział w Zjeździe odda chociaż̇ w części atmosferę̨ Zjazdów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i przywróci poczucie, że w życiu ważne są̨ zarówno praca, jak i wspólnie przeżywane chwile relaksu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – bądźmy razem, z myślą̨ o zdrowiu wszystkich dzieci i nas samych.

 

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Przewodniczący Komitetu Naukowego,
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego