Prof. dr. hab. n. med. Michał Matysiak był członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, odznaczonym Medalem Honorowym Brudzińskiego w czerwcu 2023 roku.

Studia na na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) ukończył w 1978 roku. Najpier uzyskał specjalizację w dziedzinie pediatrii (pierwszy stopień w 1982 roku, drugi w 1987 roku), a następnie w onkologii i hematologii dziecięcej (w 2003 roku).
Obronił doktorat w 1986 roku, a habilitację w 1994 roku. W roku 2005 otrzymał tytuł profesora.

Przez całą swoją działalność zawodową był związany z Dziecięcym Szpitalem Klinicznym WUM, początkowo w szpitalu przy ul. Działdowskiej w Warszawie, następnie w szpitalu przy ulicy Marszałkowskiej, a ostatecznie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych, promotorem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Zmarł w dniu 5 marca 2024 roku.

Ostatnie pożegnanie odbyło się w dniu 14 marca 2024 roku o godzinie 12:30

Cmentarz Północny w Warszawie, sala B

2024 03 09 Nekrolog 001

2024 03 14 Pogrzeb MM 1

2024 03 14 Pogrzeb MM 2