24 maja 2024 roku w Gdańsku odbyła się szósta z zaplanowanych na bieżący rok jedenastu konferencji szkoleniowo-edukacyjnych w ramach Podyplomowej szkoły PTP.

Inicjatywa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego skierowana jest do wszystkich zainteresowanych opieką nad dziećmi od momentu narodzin do pełnoletności – pediatrów, innych specjalistów sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz lekarzy rodzinnych.

Podczas konferencji odbyło się także spotkanie Prezes PTP prof. dr hab. n. med. Teresy Jackowskiej i członków Zarządu PTP z członkami Gdańskiego Oddziału PTP. W czasie spotkania podziękowano prof. dr hab. n. med. Barbarze Kamińskiej, dotychczasowej Przewodniczącej Oddziału Gdańskiego za 10 lat pracy i zaangażowania oraz powitano nowe władze, na czele z przewodniczącą dr hab. Katarzyną Plata-Nazar.

Profesor Teresa Jackowska, Prezes PTP oraz profesor Mieczysław Walczak – dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu. 

Przed nami jeszcze 5 spotkań edukacyjnych w ramach Podyplomowej szkoły PTP. Kolejne odbędzie się 14 września w Warszawie.

Program oraz szczegółowe informacje organizacyjne dostępną są na stronie: https://grupamedica.pl/nadchodzace-wydarzenia/