Polskie Towarzystwo Pediatryczne po przeanalizowaniu danych z 2023 roku i lat poprzednich Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) rekomenduje pilne wprowadzenie do Programu Szczepień Ochronnych (PSO) szczepionki przeciw pneumokokom zawierającej serotyp 19A. Szczepionka zawierająca serotyp 19A powinna zastąpić stosowaną od 2017 roku szczepionkę PCV 10, która nie zawiera wielolekoopornego serotypu 19A.

Pneumokoki o serotypie 19A należą do najbardziej opornych na antybiotyki, większość z nich to izolaty wielolekooporne.

Wybór szczepionki przeciw pneumokokom powinien być oparty na rozpowszechnieniu najczęstszych 3 serotypów, obecności szczepów niewrażliwych na antybiotyki w tym serotypu 19A oraz szczepów wielolekoopornych.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne uważa, że konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad Inwazyjną Choroba Pneumokokową (IChP) przez wprowadzenie obligatoryjnego pobierania próbek na badania bakteriologiczne i przesyłania do KOROUN w przypadku podejrzenia ICHP lub dodatniego posiewu Streptococcus pneumoniae.

Stanowisko zostało przekazane dnia 08.04.2024 Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczynie.