Pragnę poinformować, że firma ITMC udostępniła zaktualizowaną bazę danych konferencji organizowanych w kraju i zagranicą. Baza ta jest dostępna po zalogowaniu się na stronę: www.itcm.com.pl.