Szanowni Państwo.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego unieważnia konkurs dotyczący współpracy przy organizacji I Kongresu Medycyny Wieku Młodocianego.

Prezes Zarządu Głównego

Prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski