Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego składa ZAPYTANIE OFERTOWE  w przedmiocie współpracy przy organizacji Podyplomowej Szkoły PTP w roku 2020 i 2021.

Szczegóły zapytania