XVIII Sympozjum

„INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY CHIRURGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII”

VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa dla młodych lekarzy

specjalizujących się w chirurgii dziecięcej i pediatrii

logo chir pediatria

Warszawa 10-11 grudnia 2021

 

Patronat merytoryczny:

Fundacja Wspieramy Rozwój IP-Centrum Zdrowia Dziecka

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych

 

Organizatorzy Sympozjum:

 Invest-Druk

Sans-Souci

 

 

Komitet Naukowy:

 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Piotr Kaliciński

Prof. dr hab. Teresa Jackowska

Prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz

            

Członkowie:

Dr hab. med. Hor Ismail

Prof. dr hab. Janusz Książyk

Prof. dr hab. Przemysław Mańkowski

Dr n. med. Marek Stefanowicz

Prof. dr hab. Marek Szymczak

Dr n. med. Anna Wieteska-Klimczak

 

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Piotr Kaliciński

Dr n. med. Dorota Broniszczak

Dr hab. med. Hor Ismail

Dr n. med. Adam Kowalski

Dr n. med. Małgorzata Markiewicz-Kijewska

Prof. dr hab. Marek Szymczak

Ewa Wojkowska

Elżbieta Wojciechowska

Małgorzata Zygadło

 

 

Miejsce obrad: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotel Boss,

Warszawa-Miedzeszyn, ul. Żwanowiecka 20 (lub online)

 

 

Załączniki: