Informujemy, że XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego odbędzie się w formie stacjonarnej, w Gdańsku w terminie 15-17 06.2023 roku.

 

Pismo