Zarząd Główny PTP ogłasza nabór wniosków osób chętnych do podejścia do Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie pediatrii.

Zapraszamy rezydentów, którzy ukończyli czwarty rok specjalizacji i mają zaliczone kursy wymagane do specjalizacji (ew. poza kursem podsumowującym – "Postępy w pediatrii"), do nadsyłania zgłoszeń przez formularz internetowy: 

https://tinyurl.com/yndtf4hd

Europejski Egzamin Specjalizacyjny nie jest w Polsce uznawany za równoważny z egzaminami krajowymi, można go jednak potraktować jako przygotowanie do PES lub sprawdzian własnych umiejętności. Ponadto kolejne kraje zaczynają uznawać wyniki tego egzaminu z równoważne (np. Belgia). Wspólny egzamin jest jednym z kluczowych kroków do ujednolicenia systemów kształcenia w Europie, a w przyszłości może otwierać drogę do pozaeuropejskich perspektyw pracy zawodowej i uznania kwalifikacji. Dlatego PTP zdecydowało się sfinansować wybranym i odważnym Członkom opłatę egzaminacyjną. Spośród nadesłanych zgłoszeń Zarząd wybierze osoby, które będą reprezentować Polskę na najbliższej sesji egzaminacyjnej – 21 listopada 2023.

Szczegóły egzaminu: https://www.eapaediatrics.eu/ebp-exams