W dniu 10 października 2019r. na posiedzeniu Zarządu Głównego PTP Zarząd podjął uchwałę nr 126/2019 o powołaniu w ramach ZG PTP następujących Komisji Problemowych:

  1. Komisja ds. standardów w pediatrii - prof. Teresa Jackowska, dr Igor Radziewicz-Winnicki, dr Łukasz Dembiński, dr August Wrotek

  2. Komisja ds. kontaktów z Naczelną Izbą Lekarską (NIL) oraz kontaktów z Młodymi Lekarzami - prof. Piotr Albrecht, dr August Wrotek

  3. Komisja ds. kontaktów z oddziałami terenowymi PTP - prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski, prof. Artur Mazur, dr Anna Turska-Kmieć

  4. Komisja ds. kontaktów międzynarodowych - prof. Artur Mazur, prof. Tomasz Szczepański, dr Łukasz Dembiński, dr Igor Radziewicz-Winnicki, dr August Wrotek

  5. Komisja ds. historii PTP - prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski, prof. Danuta Zwolińska, prof. Wojciech Służewski

  6. Komisja ds. nagród i odznaczeń - prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski, prof. Teresa Jackowska, prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

  7. Komisja ds. przyznawania rekomendacji PTP - prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski, prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, prof. Teresa Jackowska, prof. Anna Dobrzańska