W 2010 r., zostały opracowane zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w wieku 1-3 lata (13 – 36 miesięcy).

W skład zespołu Ekspertów weszli:

1. doc. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska – konsultant krajowy ds. pediatrii; Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
2. prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szafarska – Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
3. prof. dr hab. Hanna Kunachowicz – Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa,
4. prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk – Klinika Pediatrii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
5. prof. dr hab. n. med. Witold Lukas – konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej,
6. prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko – Klinika Gastroenterologii Hepatologii i Immunologii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
7. prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha – Przewodniczący Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, Klinika Gastroenterologii Hepatologii i Immunologii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
8. dr Anna Stolarczyk - Klinika Gastroenterologii Hepatologii i Immunologii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
9. prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska – członek Komitetu Żywienia ESPGHAN, II Katedra Pediatrii, Akademia Medyczna w Warszawie
10. prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska – Królikowska –  Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
11. dr Halina Weker – Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 
Pobierz plik