Zalecenia dotyczące zapobiegania grypie u dzieci w sezonie 2016-2017 można pobrać tutaj