W tym roku zostały opublikowane wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy. Opracowanie to zostało przygotowane przez Grupę Ekspertów Polskiego towarzystwa Urologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, powołanej przez ministerstwo Zdrowia.

W skład zespołu ekspertów wchodzą:

  • Dr hab. n. med. Małgorzata Baka-Ostrowska - Przewodnicząca Zespołu Ekspertów, Konsultant Krajowy w dziedzinie Urologii Dziecięcej, Prezes Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Kierownik Kliniki Urologii Dziecięcej IP-CZD, Warszawa
  • Dr hab. n. med. Wojciech Apoznański - V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu
  • Dr n. med. Michał Maternik - Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży UM, Gdański
  • Dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk - Klinika Nefrologii i Dializoterapii CZMP, Łódź

 

Pobierz zalecenia