W 2010 roku, Polskie Towarzystwo Pediatryczne powołało zespół Ekspertów, którzy opracowali wytyczne dla lekarzy dotyczące zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci.

W nastepnym roku (2011) prace zostały zakończone i po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostały one opublikowane przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Zainteresowanych odsyłam do lektury.

Autorzy
Grupa Ekspertów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ds. opracowania zaleceń dla lekarzy pediatrów dotyczących zaniechania i wycofania się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci:

 • Dr hab. n. med. Tomasz Dangel, anestezjologia i reanimacja, medycyna paliatywna, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci; członek Komitetu Etyki Klinicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda, nefrologia, pediatria, transplantologia kliniczna, Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”; członek Komitetu Etyki Klinicznej Instytutu „Pomnik –
 • Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Ks. dr (teologii moralnej) Jan Kaczkowski, teologia moralna, bioetyka, Puckie Hospicjum Domowe p.w. św. Ojca Pio; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr n. med., mgr (filozofii) Jakub Pawlikowski, bioetyka, filozofia, zdrowie publiczne, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr n. med. Marcin Rawicz, anestezjologia i intensywna terapia, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; President, European Society for Paediatric Anaesthesiology; Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
 • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Sawicka, chirurgia dziecięca, Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
 • Dr (prawa) Małgorzata Szeroczyńska, prawo karne porównawcze, prawo medyczne, prawo w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, psychologia, Pracownia Prawa i Kryminologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • w Warszawie; prokurator w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście
 • Dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, kardiologia, pediatria, Poradnia Kardiologii Perinatalnej II Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Poradnia USG Agatowa, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
 • Dr hab. n. med. Janusz Świetliński, anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia, pediatria, Dział Nauki, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”; Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci
 • Prof. nadzw. dr. hab. (filozofii) Marek Wichrowski, bioetyka, etyka, filozofia historii, Zakład Historii Medycyny i Filozofii, Warszawski Uniwersytet Medyczny


We współpracy z:

 • Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, hematologia, immunologia kliniczna, medycyna paliatywna, onkologia dziecięca, pediatria, transplantacja szpiku, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Akademia
 • Medyczna we Wrocławiu; Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, neonatologia, pediatria, Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii
 • Dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, chemioterapia nowotworów, hematologia, pediatria, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie; Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci


recenzenci:

 • Prof. dr hab. Maria Korzon, emerytowany profesor Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Ks. prof. nadzw. dr hab. Marian Machinek, Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Prof. dr hab. Andrzej Zoll, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego


podziękowania dla:

 • Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci – za udostępnienie swoich pomieszczeń, pomoc techniczną oraz sfinansowanie wydania
 • Dr. Urszuli Wojciechowskiej z Krajowego Rejestru Nowotworów za pomoc w opracowaniu danych epidemiologicznych
 • Dr. n. med. Pawła Andruszkiewicza – za zgodę na wykorzystanie dokumentu określającego sposób postępowania w przypadku zatrzymania krążenia lub oddychani

 

Pobierz wytyczne dla lekarzy