W 2009 r. zostały opracowane rekomandacje dotyczące profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania.

Zalecenia te zostały przygotowane przez zespół ekspertów w składzie:
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki – Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
2. prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski – Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
3. dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski, prof. UWM - Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
4. prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński – Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
5. prof. dr hab. Janusz Nowotny – Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej
Akademii Nauk
6. mgr Małgorzata Rybińska – Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
7. mgr Urszula Jarosz – Ministerstwo Edukacji Narodowej
8. mgr Maria Suwalska – Ministerstwo Zdrowia

Serdecznie zapraszam do lektury.

Pobierz plik