Przewodniczący

Prof. dr hab.
Jerzy Stańczyk

Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab.
Alicja Chybicka

Sekretarz

Dr hab.
Bolesław Kalicki

Członkowie

Prof. dr hab.
Krzysztof Fyderek

Dr
Tomasz Jarmoliński