ptp

Dolnośląski Oddział  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE  SPOTKANIE  PEDIATRÓW

- konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniu

09.09.2023 r. (sobota) w godzinach od 9.30 – do 14.30 w Hotelu IBIS STYLES, Plac  Konstytucji 3 Maja, Wrocław

 

930 – 935 Otwarcie Konferencji

935 – 1000        Dziecko z atopowym zapaleniem skóry w gabinecie pediatry  

Prof. dr hab. Wojciech Baran

1000  – 1025    Aktualne wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia wysiękowego 

                     zapalenia ucha środkowego

Dr n. med. Karol Myszel

 

1025  – 1030  wystąpienie przedstawiciela firmy    

 

1030 – 1055  Objawy alarmowe w guzach litych u dzieci

                   Prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska

1055-1115   Mikrangiopatia zakrzepowa u dzieci – aktualny stan wiedzy

                   Prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

1115 – 1120 Wystąpienie przedstawiciela firmy

1120 – 1130  Dyskusja

1130  - 1145    Przerwa kawowa

1145 – 1205 Diagnostyka różnicowa bólów stawów u dzieci 

                  Dr n. med. Elżbieta Misterska-Strzyż 

1205 – 1225 Skoordynowana opieka nad dzieckiem z zaburzeniami rozwoju wymagającym wielodyscyplinarnego leczenia

                   Prof. dr Robert Śmigiel

12 25 – 13 25   Prezentacja przypadków:

1325 – 1350  Dyskusja.            

1350  Losowanie nagród książkowych. Zamknięcie konferencji. Wręczenie certyfikatów.

1400  Lunch.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego                          Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTP              Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału PTP

Prof. dr hab. D. Zwolińska                                            Dr hab. n. med. A. Medyńska

Zapraszamy na kolejne spotkanie – 16.12.2023 r