Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Zebranie odbędzie się w sali wykładowej dziekanatu Collegium Medicum przy ul. Zyty 28 w Zielonej Górze w dniu 6 kwietnia 2024 r. o godzinie 10.00.

 

Program:

 

godz. 10:00-10:05

Otwarcie spotkania

godz. 10:05-10:35

Diagnostyka i leczenie mukopolisacharydoz 

Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel (Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) - 30 min.

godz. 10:40-11:25

              

Diagnostyka i leczenie choroby Gauchera

Prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska (Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin) - 45 min.

Godz. 11:30-12:00 

Znaczenie poradnictwa genetycznego i badań genetycznych w praktyce lekarza pediatry Dr n. med. Karolina Matuszewska (Diagnostyka GENESIS, Poznań) – 30 min.

Sesja  - przypadki z praktyki pediatrycznej

godz. 12:00-12:15

- Przypadek pacjenta z powikłanym zapaleniem płuc

lek. Monika Łokieć (Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologii Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Zielona Góra)

Po zakończeniu szkolenia planowane jest spotkanie Zarządu Oddziału Zielonogórskiego PTP.

Prof. dr hab. med. Marcin Zaniew

Przewodniczący Oddziału Zielonogórskiego PTP