Polskie Towarzystwo Pediatryczne zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie współpracy przy organizacji Podyplomowej Szkoły PTP w roku 2018 i 2019.

Szczegóły ogłoszenia