Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ogłasza konkurs na obsługę prawną. Od zainteresowanych oczekujemy:

  • Doświadczenie w zakresie Prawa Cywilnego,
  • Doświadczenie w zakresie Prawa Medycznego,
  • Doświadczenie w zakresie Prawa Autorskiego,
  • Doświadczenie w zakresie prawa Handlowego,
  • Doświadczenie w zakresie prawa Podatkowego,
  • Czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 24 godz.,
  • Zapewnienie stałego kontaktu z Klientem na drodze telefonicznej, faksowej i poprzez pocztę elektroniczną,
  • Doświadczenie w wyżej wymienionych punktach minimum 5 lat lub wcześniejsza współpraca z Towarzystwami Lekarskimi.

Więcej szczegółów zawartych jest w pełnej treści ogłoszenia .